Tourism Tasmania, Australia

W. W. Armstrong, Cricket Player from Australia